31.12.20 WSPARCIE FINANSOWE'2020

Finalizując 2020 rok, 66-sty swej działalności, Zespół otrzymał wsparcie ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej