Grupa Reprezentacyjna i Młodzieżowa:

Suita warmińsko-mazurska - aranż. muz. Z. Chabowski, chor. C. Rożnowska, M. Krupiński

Tańce wielkopolski - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. Sł. Pawliński,

Kujawiak z oberkiem - aranż. muz. J. Kołodziejczak -chor. M. Krupiński

Tańce opoczyńskie - aranż. muz.  K. Nowak, chor.  J. Dąbrowska

Tańce cieszyńskie - aranż. muz. D. Michałowski, J. Kołodziejczak, chor.  J. Marcinkowa

Tańce śląskie -  aranż. muz. W. Jarosiński, chor.  J. Łosakiewicz

Tańce rzeszowskie - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor.  K. Hofman

Krakowiak -   aranż. muz. Wł. Byszewski, J. Kołodziejczak, chor. M. Krupiński

Tańce kurpiowskie - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. J. Wójcik

Tańce lubelskie -  aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor.  K. Walczakowa

Tańce górali żywieckich -  aranż. muz.  Członkowie Kapeli Zespołu, chor.   J. Gąsiorek

Tańce „Starej Warszawy” - aranż. muz.  Z. Chabowski, chor.   M. Miazek, C.Rożnowska

Polonez - muz. T. Kisewetter, -   aranż. muz. J. Kołodziejczak - chor.   M. Krupiński

Mazur - muz.  S. Moniuszko -  chor.  M. Krupiński 

Suita tańców niemieckich - muz. G. Riedel, aranż. muz. S. Eitemuller, chor. J.Lauenroth

 

 

Grupa dziecięca:

Tańce i zabawy warmińskie - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. C. Rożnowska, M. Krupiński

Krakowiak - muz. W. Byszewski, aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. M. Krupiński

Tańce  łowickie - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. D. Nawrocki

Tańce lubelskie - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. K. Walczakowa

Tańce i zabawy śląskie - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. D. Nawrocki

Tańce kurpiowskie - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. M. Krupiński

 

 

Grupa seniorów:

Polonez - muz. T.Kiseweter, chor. M. Krupiński

Mazur : "Chłopski goniony" - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. M. Krupiński

Kujawiak - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. M. Krupiński

Tańce regionu Warmii i Mazur -  aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. M. Krupiński 

Widowisko taneczno-muzyczne "Miłość, nienawiść i mojra - warszawskie szlagiery"- oprac. muz. P.Marcyniak, chor. J. Łosakiewicz

Widowisko regionalne : "Na muzykę" - aranż. muz. J. Kołodziejczak, chor. M. Krupiński

 

 

Kapela i skład "zawodowy" grupy tanecznej :

"Biesiada ludowa" - polski folklor wokalno - muzyczny, tańce wybranych regionów Polski, wspólna zabawa przy polskich utworach biesiadnych.

"Zabawa ludowa" - program taneczno-muzyczny z udziałem zespołu estradowego Waleriana Ostrowskiego

"Program folklorystyczny" - wybrane utwory wokalno-muzyczne różnych regionów polski

"Wieczerza żydowska" - popularne utwory wokalno-muzyczne narodu żydowskiego, prowadzenie programu i monologi : Wiesław Nideraus

 

"Scena Zaułek" 

- I Krzysztof Daukszewicz, Wojtek Gęsicki, Artur Chwała (skrzypce), Michał Chwała (gitara)

- II Tamara Kalinowska (Piwnica pod Baranami), Agata Ślazyk (Piwnica pod Baranami), Leszek Wójtowicz (Piwnica pod Baranami), Wojtek Gęsicki, Artur Chwała (skrzypce), Michał Chwała (gitara), Tomasz Kmiecik (fortepian), Michał Półtorak (skrzypce)

- III Marek Majewski, Małgorzata Wojciechowicz, Wojtek Gęsicki, Artur Chwała (skrzypce), Michał Chwała (gitara)

Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej