Dokumenty Stowarzyszenia

  • Statut 
  • Wszelka wymagana dokumentacja sprawozdawcza naszego Stowarzyszenia ( Zespołu ) jest dostępna pod adresem Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Bazie Sprawozdań OPP : sprawozdaniaopp.niw.gov.pl; należy jedynie wpisać nasz numer KRS : 0000073068, a orzyma się wszelkie wymagane dokumenty począwszy od 2011 roku.
  • Klauzula RODO
Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej