Historia ruchu w Olsztynie

Polonez, krakowiak, mazur, oberek i kujawiak zaliczone są do najbardziej znanych tańców polskich. Chociaż wszystkie wywodzą się ze środowiska ludowego, to w dobie swej największej popularności, przypadającej na XIX wiek, funkcjonowały w formie daleko odbiegającej od wiejskiego pierwowzoru. Stały się tańcami różnych warstw społecznych, otrzymując nowe treści i funkcje. Stały się symbolem polskości, charakteryzowały temperament Polaków, ilustrowały poczucie godności i delikatność względem partnerki. Zyskały nazwę polskich tańców narodowych, zajmując trwałe i poczesne miejsce w ogólnym dorobku polskiej kultury narodowej. Atrakcyjność tańców polskich sprawiła, że chętnie oglądano popisy par tanecznych. Oceny poziomu wykonania dokonywali uczestnicy zabawy, a nagrodą było uznanie środowiska dla wykonawców.

 

Próbę ujęcia w ramy organizacyjno-rywalizacyjne par w polskich tańcach narodowych podjął, w końcu lat 70-tych prof.. Marian Wieczysty z Krakowa, wielki autorytet polskiego tańca towarzyskiego. Niestety po śmierci profesora zabrakło kontynuatorów tej idei.

Po przeszło 15-sto letniej przerwie, dzięki inicjatywie naszego Zespołu, w 1994 roku odbywa się w Olsztynie - "Pierwszy Konkurs Tańca Ludowego w Formie Towarzyskiej", stając się imprezą cykliczną. Dzięki współpracy Zespołu WARMIA z Polską Sekcją Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych CIOFF z siedzibą w Warszawie, w 2001 roku odbywają się w Olsztynie Pierwsze Mistrzostwa Polski w Tańcach Narodowych w Formie Towarzyskiej.

Od 1997 roku pozostałe ośrodki taneczne naszego kraju podjęły wspólne działania dla upowszechnienia tej formy tanecznej.

Organizacja PoЕјytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej