Dane kontaktowe

Siedziba Zespołu mieści się w :

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

POLSKA,  10 –233 Olsztyn,

ul. Parkowa 1, 

e-mail : zpitwarmia@poczta.onet.pl

 

Dyrektor i Główny Choreograf : 

Mariusz Krupiński tel. 601 641 235

Dyrektor Organizacyjno-Muzyczny :

Artur Chwała tel. 501 216 990

 

Nasz Zespół aktualnie ma formę stowarzyszenia kulturalnego, działającego na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.Nr.20 poz. 104 z póź. zm. ) oraz STATUTU ( poprawki '2017 )

 

           Posiadamy także status Organizacji Pożytku Publicznego :

           KRS : 0000073068;   NIP : 739-29-35-395;  REGON : 510692300 

           Konto bankowe :

                              SANTANDER Bank Polska S.A. I O/Olsztyn  59 1090 2718 0000 0006 7400 4035 

 

Skład Zarządu:                                                              Skład Komisji Rewizyjnej:

Prezes -   JERZY  KACZOROWSKI,                               Małgorzata Bołtin – Przewodnicząca,

Sekretarz – ELŻBIETA  BARTOŚ,                                      Katarzyna Banach – Członek,

Skarbnik - ROMAN  SZRAMKA,                                         Beata Sikora - Członek.

Członek - RYSZARD  MACHUL,

Członek - JAN  WIŚNIEWSKI

Organizacja PoЕјytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej