Dane kontaktowe

Siedziba Zespołu mieści się w :

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

ul. Parkowa 1, 10 –233 Olsztyn, POLSKA

tel./fax +48 089 526 49 38

e-mail : zpitwarmia@poczta.onet.pl

 

Dyrektor i Główny Choreograf : 

Mariusz Krupiński tel. 601 641 235

Dyrektor Organizacyjno-muzyczny :

Artur Chwała tel. 501 216 990

 

Nasz Zespół aktualnie ma formę stowarzyszenia kulturalnego, działającego na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.Nr.20 poz. 104 z póź. zm. ) oraz STATUTU ( poprawki '2017 )

 

           Posiadamy także status Organizacji Pożytku Publicznego :

           KRS : 0000073068;   NIP : 739-29-35-395;  REGON : 510692300 

          Konto bankowe :

                           WBK S.A. I O/Olsztyn    59 1090 2718 0000 0006 7400 4035 

 

Skład Zarządu:                                                              Skład Komisji Rewizyjnej:

Prezes - Jerzy Kaczorowski,                               Małgorzata Bołtin – Przewodnicząca,

Sekretarz – Jacek Walentynowicz,                          Katarzyna Banach – Członek,

Skarbnik - Roman Szramka,                                  Beata Sikora - Członek.

Członek - Ryszard Machul,

Członek - Elżbieta Zarębska-Jaworska

Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej