Program:

!!! Organizator zastrzega iż program może jeszcze ulec zmianie !!!

17.07.2018 - WTOREK

Olsztyn - g. 17.30 KOROWÓD ulicami Starego Miasta ( trasa : Wysoka Brama - Amfiteatr )

AMFITEATR

g. 18.00 - KONCERT OTWARCIA : Wszystkie Zespoły/Uczestnicy

 

 

18.07.2018 –ŚRODA :

Olsztyn - g. 11.30 Szpital Dziecięcy : Koncert - IRLANDIA

                              ( zamknięta formuła koncertu )

AMFITEATR  g. 17.00

                               ZPiT„WARMIA”, ZPiT”GRAJEWIANIE”,

                               ZPiTZIEMIA LISIECKA, DZTL „MORACZEWO”

                               MACEDONIA, WĘGRY, INDONEZJA, PERU

Koncerty towarzyszące:

Ostróda g. 18.00 Międzynarodowe Lato z Folklorem

                             KONCERT OTWARCIA

                             ZPiT „MARYNIA”, CYPR, MEKSYK

„Karczma Warmińska” w Gietrzwałdzie 

                             SERBIA ( koncert dla klientów Karczmy )

„GIM” g. 20.00

                              KANADA, IRLANDIA ( zamknięta formuła koncertu )

 

 

19.07.2018– CZWARTEK :

g. 09.00 URZĄD MIASTA :

Uroczyste spotkanie Władz Miasta z Uczestnikami MODF / Ratusz /

AMFITEATR

g. 12.00 – 14.00 „Lekcja tańca polskiego” - otwarta formuła animacji tanecznej

                             / wstęp wolny /

g. 17.00 – 22.00   ZPiTWARMIA”, ZL „GNIEWKOWIANIE”, 

                             ZPiT „ZIEMIA LISIECKA”, ZPiT”MARYNIA”,

                             MEKSYK, CYPR, SERBIA

Koncerty towarzyszące:

Ostróda g. 18.00 Międzynarodowe Lato z Folklorem

                              ZPIT „ GRAJEWIANIE”,

                              DZTL MORACZEWOKANADA, WĘGRY

Dobre Miasto g.18.00 Międzynarodowy Dzień Folkloru

                              ZPiT MARYNIA

                              INDONEZJA, IRLANDIA, PERU

 

 

20.07.2018 - PIĄTEK :

AMFITEATR

XXVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW POLSKICH „WARMIA2018”

g.10.00 – 13.00 Próby sceniczne oraz rundy eliminacyjne Konkursu

g.17.00 – 21.00 Uroczyste Otwarcie i Finały Konkursu

Dodatkowa prezentacja zespołu zagranicznego : IRLANDIA

Koncerty towarzyszące :

Biskupiec - g. 16.00 Biskupieckie Święto Folkloru :

                                  MACEDONIA, WĘGRY, KANADA, IRLANDIA, PERU

Ostróda - g. 18.00 Międzynarodowe Lato z Folklorem:

                                   ZL „GNIEWKOWIANIE”, ZPiT GRAJEWIANIE ,

                                   MACEDONIA, INDONEZJA

„Karczma Warmińska” w Gietrzwałdzie - g. 18.00

                                    CYPR ( koncert dla klientów Karczmy)

   Braniewo – g. 18.00

                                       DZTL „MORACZEWO”, SERBIA, MEKSYK

 

 

21.07.2018 – SOBOTA :

AMFITEATR

g.18.00 – 22.00 UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONKURSU / wręczenie nagród /

KONCERT ZAMKNIĘCIA / wszystkie zespoły – Uczestnicy Dni Folkloru /

Koncerty towarzyszące :

Ostróda - g. 18.00 Międzynarodowe Lato z Folklorem :

                               ZPiT„ZIEMIA LISIECKA , SERBIA, PERU

MAJDY - g. 16.30   MEKSYK

            - g. 18.00   IRLANDIA

 

 

22.07.2018– NIEDZIELA :

Koncerty towarzyszące :

Ostróda - g. 18.00 Międzynarodowe Lato z Folklorem

                                KONCERT ZAMKNIĘCIA  / wszystkie zespoły /

Braniewo - g.16.00 ZPIT „GRAJEWIANIE”,

                                INDONEZJA, PERU

GIM - g. 20.00         CYPR, MACEDONIA

                                ( zamknięta formuła koncertu )

Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej