31.12.20 WSPARCIE FINANSOWE'2020

Finalizując 2020 rok, 66-sty swej działalności, Zespół otrzymał wsparcie ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

25.03.15 Informacja ogólna :

W imieniu całej zespołowej społeczności, a głównie tzw. Osób funkcyjnych, w nadziei zrozumienia trudności "dnia dzisiejszego" przed jakimi staje nie tylko nasz Zespół, pragnę bardzo serdecznie przeprosić za podjęte decyzje wstrzymujące realizację naszych cyklicznych imprez o znaczeniu ogólnopolskim jak i światowym jakie do niedawna mieliśmy wielką satysfakcję być organizatorami. 

Jednocześnie pragnę zapewnić o naszej gotowości, aby wzowić naszą pracę wraz z 2022 rokiem ( co wymaga podjęcia starań już z ostatnimi miesiącami bieżącego roku ), przy oczywistym powrocie do swobody działań i pozyskaniu odpowiedniego ich wsparcia finansowego.

Dziękując za wiele kontaktów, a przy okazji zapytań - wyrazów sympatii i tzw. "trzymania kciuków", pozdrawiamy WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE!!!!!!!!!!!! 

Mariusz Krupiński


Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej